Vlastníte elektrárnu? Vydělávejte s námi.

Jednou z nejdůležitějších součástí naší nabídky komplexních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren je jejich servis, zahrnující pravidelné preventivní kontroly zařízení včetně předepsaných revizí, udržování provozu zařízení s dohodnutými reakčními dobami pro odstranění závady a údržba areálu a okolí elektráren. Pro řízení servisu FVE využíváme data z každodenního monitorování FVE. Náplň činností servisu FVE se může lišit podle charakteru elektrárny i podle požadavků zákazníka.


Servis FVE v rámci naší nabídky běžně obsahuje následující činnosti:

- pravidelnou preventivní údržbu technologií dle sjednané periodicity pro:

 • solární panely
 • střídače (Satcon, SMA, Fronius, Vacon, Kaco, PowerOne, Kostal)
 • DC a AC skříně
 • trafostanice
 • konstrukce
 • kompenzační rozvaděče

- pravidelné provádění revizí dle ČSN, zahrnující:

 • evidenci, sledování a zajištění revizí všech částí FVE
 • revize NN
 • revize VN
 • revize hasicích přístrojů
 • revize EZS

- diagnostiku závad
- výjezd k poruchám dle sjednané reakční doby (7 dní v týdnu/365 dní v roce)
- optimalizace výkonu FVE, zahrnující:

 • každodenní vyhodnocování výroby FVE
 • diagnostika odchylek výroby střídačů a stringů

- záruční a pozáruční servis, zahrnující:

 • řešení a evidence reklamací s dodavateli technologií, materiálu, služeb
 • skladování pojistné zásoby náhradních dílů a komponent pro včasné reakční zásahy

- vedení servisního deníku
- údržba pozemku a okolí elektrárny, zahrnující:

 • sečení trávy
 • úklid pozemku
 • výsadba travního porostu
 • údržba terénu (srovnání propadlin, nánosů, atp.)
 • opravy oplocení


Na přání našich zákazníků provádíme i další doplňkové činnosti, které mohou být poskytovány v rámci servisu FVE nebo individuálně:

- vstupní kontrolu - kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, zahrnující:

 • fyzickou kontrolu stavu FVE
 • návrh optimalizace

- návrhy a řešení kompenzace jalové energie
- systémy dispečerského řízení
- termovizní měření panelů a rozvaděčů termokamerou
- měření voltampérových charakteristik panelů a celých stringů
- analýzu sítě
- stínovou analýzu
- čištění panelů
- odmetání sněhu
- měření zemní impedance
- odvodnění pozemků a kiosků
- případně jiné činnosti podle konkrétní poptávky

 

Solar Global Service a.s.

Kvítkovická 1683

763 61 Napajedla

IČ: 24784532

DIČ: CZ699003853

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

+420 533 433 999

info@sgservice.cz

Zobrazit na mapě

Aktuálně servisujeme 65 FVE s instalovaným výkonem 86 MWp.