Solar Global a.s. je přední český producent energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů. Dceřiné organizace realizují výstavbu a servis desítek fotovoltaických elektráren, investice v oblasti moderní energetiky, bateriových úložišť a vodních elektráren, obchodují a efektivně využívají čistou elektrickou energii. 

Solar Global a.s. byla založena v roce 2009 se záměrem investovat do fotovoltaických elektráren (FVE) v ČR. V letech 2009–2010 připravila k realizaci 26 solárních projektů. Polovina projektů byla prodána a 13 FVE si nechala postavit a dodnes je spravuje. Do skupiny Solar Global začaly postupně přibývat další společnosti. Nejvýznamnější z nich je Solar Global Service a.s., která realizovala výstavbu několika stovek FVE a servisuje 62 elektráren s celkovým výkonem více jak 100MW.

Další společností skupiny Solar Global je Solar Global Investments, a.s., která se zaměřuje na investice v oblasti moderní energetiky a Solar Global Energy, a.s., jenž obchoduje s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Solar Global Storage a.s. buduje velkokapacitní systémy akumulace elektřiny a Solar Global Water a.s. malé vodní elektrárny. Rozvoj nových aktivit a revitalizace obnovitelných zdrojů spadá pod Solar Global Development, a.s. Logostiku a dodávky komponent pro vlastní energetické projekty i naše partnery zajišťuje Solar Global Distribution SE, který je přímým dovozcema a velkoobchodním distributorem.

Na rozšíření zahraničních aktivit skupiny Solar Global se významně podílí Solar Global IBERIA SL a Solar Global Holding Germany GmbH.

V neposlední řadě provozujeme i datová centra s vysokým výpočetním výkonem. Tuto agendu zajišťuje Solar Global Datacenter s.r.o. ve vybraných objektech s instalovanými obnovitelnými zdroji. 

Dceřiné organizace realizují výstavbu a servis desítek fotovoltaických elektráren, investice v oblasti moderní energetiky, bateriových úložišť a vodních elektráren, obchodují a efektivně využívají čistou elektrickou energii.