Staňte se součástí elektromobility

Mezi nejdůležitější aktivity skupiny Solar Global patří výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (slunce, voda), výstavba těchto zdrojů, akumulace a prodej elektřiny a v neposlední řadě i její efektivní spotřeba. Naše společnost investuje do moderní energetiky, obnovitelných zdrojů, elektromobilů a infrastruktury s nimi související značné finanční prostředky a snižuje tak ekologickou zátěž způsobenou běžným provozem a konzumním způsobem života.

S rostoucím počtem elektromobilů současně roste i poptávka po možnostech veřejně dostupného nabíjení. Protože sami pociťujeme nedostatky v této oblasti služeb, rozhodli jsme se, že budeme rozvoj nabíjecí infrastruktury aktivně podporovat. Navázali jsme úzké obchodní kontakty přímo s výrobci nabíjecích stanic, vytvořili jsme komunikační platformu pro provoz a údržbu nabíjecí infrastruktury. Aktivně vyhledáváme vhodná místa pro instalaci nový nabíjecích stanic tak, abychom zvýšili atraktivitu dané lokality a rozšířili portfolio moderních prvků občanské vybavenosti.

Jsme si vědomi priorit investičních plánů, mezi které většinou elektromobily a jejich infrastruktura nepatří. Proto jsme připravili model, který z hlediska projekčního, investičního, realizačního i provozního pokryjeme z vlastních prostředků a poskytneme jej jako službu široké veřejnosti.

Naše role
- financujeme veškeré náklady spojené s projekcí, realizací a následným provozem
- vše vyřešíme sami – povolení, stavební úpravy, svislé a vodorovné dopravní označení parkovacího stání pro nabíjení elektromobilů dle platné legislativy

Vaše role 
- návrh vhodné lokality pro umístění stanice s kapacitou jednoho až dvou parkovacích míst a možnosti blízkého připojení k elektrické distribuční soustavě nebo k objektu
- vyčlenění plochy výhradně pro tento projekt

Výsledek 
- veřejná nabíjecí stanice pro své zákazníky, občany, návštěvníky a turisty
- rozšíření občanské vybavenosti o další moderní prvek
- moderní ekologickou technologii podporující zdravé životní prostředí

Naše nabíjecí stanice představují optimální a komplexní řešení pro všechna veřejně dostupná místa a umožňují nabíjení všech vozů aktuálně dostupných na trhu, bez jakýchkoliv dalších omezení. Technologie se vyznačuje vysokým výkonem, spolehlivostí, dlouhou životností a komfortním uživatelským prostředím.

Staňte se součástí elektromobility

Pro každé místo, v závislosti na lokálních možnostech využití, můžeme zvolit nejvhodnější typ nabíjecí stanice  

Rychlonabíjecí stanice DC 50 kW

Nabíjecí stanice DC 20 kW

Nabíjecí stanice AC 22 kW