Grupa Solar Global w 2019 r. rozszerza swoją działalność do Hiszpanii, mając na celu budowę nowych elektrowni fotowoltaicznych w tym regionie. Zamierza w ten sposób wykorzystać swoje know-how w zakresie projektów deweloperskich, jak i możliwość samej budowy elektrowni za granicą.

Spółka obecnie przygotowuje pięć projektów parków solarnych i do końca 2019 r. rozpocznie budowę pierwszej elektrowni o całkowitej mocy ok. 4 MWp.

Grupa Solar Global zamierza inwestować w Hiszpanii w instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy co najmniej 40 MWp.

 

SG IBERIA S.L.

Fray Luis de León 3

Novelda, Alicante 03660

Espaňa

C.I.F.: B42654541

https://unef.es/listado-socios/entry/6195/

Pokaż na mapie