Investors

 • Profil skupiny Solar Global CZ / Solar Global group profile CZ
 • Profil skupiny Solar Global EN / Solar Global group profile EN
 • Profil skupiny Solar Global DE / Solar Global group profile DE
 • Profil skupiny Solar Global PL / Solar Global group profile PL
 • Konsolidovaná účetní závěrka 2019 Global Energy Investments CZ / Consolidated financial statements 2019 of Global Energy Investments CZ
 • Konsolidovaná účetní závěrka 2019 Global Energy Investments EN / Consolidated financial statements 2019 of Global Energy Investments EN
 • Konsolidovaná účetní závěrka 2018 Global Energy Investments CZ / Consolidated financial statements 2018 of Global Energy Investments CZ
 • Konsolidovaná účetní závěrka 2018 Global Energy Investments EN / Consolidated financial statements 2018 of Global Energy Investments EN
 • Konsolidovaná účetní závěrka 2017 Global Energy Investments CZ / Consolidated financial statements 2017 of Global Energy Investments CZ
 • Konsolidovaná účetní závěrka 2017 Global Energy Investments EN / Consolidated financial statements 2017 of Global Energy Investments EN
 • Účetní závěrka 2019 Solar Global Service + výroční zpráva / Financial statements 2019 of Solar Global Service + annual report
 • Účetní závěrka 2018 Solar Global Service + výroční zpráva / Financial statements 2018 of Solar Global Service + annual report
 • Účetní závěrka 2017 Solar Global Service + výroční zpráva / Financial statements 2017 of Solar Global Service + annual report