Pro občany

Na fotovoltaiku svého rodinného domu lze získat dotaci až ve výši 205 tisíc korun, a to z programu Nová zelená úsporám.

Dotace můžete získat v těchto programech:

Nová zelená úsporám
Více informací

Vyřídíme za Vás dotaci v oblasti podpory: 
– C.3 Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie
– D.4 Dobíjecí stanice pro elektromobily (Wallbox)

Výše dotace je až 50 % maximálně však 200 000 Kč pro oblast podpory C.3, a maximálně 30 000 Kč pro oblast podpory D.4 na jeden Wallbox. Kombinací obou oblastí podpory (C.3 + D.4) získáte Dotační bonus 10 000 Kč

Základní podmínky pro poskytování podpory:

 • Žadatelem o podporu může být pouze vlastník rodinného domu, nebo spoluvlastník;
 • Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti.

 

Podmínky pro oblast C.3 – Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie:

 • Maximální podporovaný výkon fotovoltaického systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp;
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému;
 • Systém musí být vybaven měničem
 • V případě použití fotovoltaického systému a el. akumulátory je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximálně dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.
 • FV systém musí být propojen s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou

 

Podmínky pro oblast D.4 – Dobíjecí stanice pro elektromobily:

 • Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům;
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu;
 • Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány

 

Co je potřeba k podání žádosti o podporu:

Pro úspěšné podání a vyřízení dotace je potřeba zařídit pár maličkostí ze strany žadatele (zákazníka).

 • Založení a aktivace Identity občana (na jméno žadatele) – před samotnou registrací na portálu AIS SFŽP je potřebné mít zřízenou a aktivovanou elektronickou identifikaci, která slouží k ověření totožnosti žadatele. Pokud Identitu občana nemáte ještě založenou můžete tak učinit několika způsoby pomocí datové schránky (pokud ji máte zřízenou), pomocí občanského průkazu s čipem (vydávají se od roku 2018), pomocí bankovní identity (pokud ji máte), na pobočce Czech POINT. Přes následující odkazy se dostanete k návodu založení Identity občana přes nečastější způsoby: https://novazelenausporam.cz/identita-obcana/
 • Založení účtu na portálu AIS SFŽP a vygenerování kódu pro administrátora žádosti (na jméno žadatele) – na základě Vámi vygenerovaného kódu, který nám zašlete, můžeme podat žádost o dotaci za Vás, a vyřizovat veškerou administraci s tím spojenou. 
 • Potvrzení vedení účtu / potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (na jméno žadatele) – musí se dokládat, aby si Státní fond životního prostředí ověřil, že peníze poskytne opravdu tomu, komu má. Ve většině případů je tento dokument dostupný v internetovém bankovnictví.
 • Výpis z účtu / potvrzení platby – dokládá se pro ověření, že jste projekt opravdu uhradili, a náklady jsou skutečné.

 

Následující dokumenty zajistíme sami, některé z nich Vám jen zašleme k podpisu:

 • Technická zpráva
 • Výkresy
 • Výpočtová část solárních zisků pro C.3 FVE RD
 • Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu pro oblast C.3
 • Provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě
 • Faktury
 • Prohlášení spoluvlastníků (pokud je více vlastníků RD)
 • Fotodokumentace nového zdroje

 

Žádost podáváme po realizaci projektu, většinou po prvním paralelním připojení, kdy máme veškeré potřebné dokumenty k podání žádosti. Vyřízení žádosti trvá průměrně 2 až 3 měsíce. Šance pro získání dotace je 100% do vyčerpání finančních prostředků, které jsou plánovány na celý program Nová Zelená Úsporám, který trvá do června roku 2025.

 

 

Dále pro vás zařídíme:

Smlouvu o připojení k distribuční síti
Projektovou dokumentaci
Energetický posudek
Stavební povolení
Výstavbu fotovoltaické elektrárny
Výběrové řízení
Připojení systému k distribuční soustavě
Získání licence
Administraci příslušné dotační výzvy

Kontaktujte nás

Máte-li nějaký dotaz, připomínku či zájem o naše služby a nevíte si s něčím rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Vyplňte nás formulář a my se vám ozveme v nejkratší době.