MVE Debrné

Instalovaný výkon: 330 kW

Příjezová (průtočná) malá vodní elektrárna v Debrném u Mostku (vodní tok Labe, Královéhradecký kraj) pracuje na spádu 4 metry. Elektrárna je vybavena třemi shodnými přímoproudými Kaplanovými turbínami HYDROHROM se součtovou hltností 9,15 m3/s a má instalovaný výkon 330 kW. Elektrárna v průměrně vodnatém roce vyrobí 1200 MWh elektrické energie.

Naše další vodní elektrárny

Kde nás najdete

Kontakty

FVE 5 s.r.o.
Vídeňská 546/55,
Štýřice, 639 00 Brno