Bateriový systém pro nadbytečnou energii

Připravujeme ke zprovoznění zcela nové bateriové úložiště (BESS - battery energy storage systém) pro akumulaci přebytků energie z distribučních soustav a jakýchkoli zdrojů elektrické energie jako například fotovoltaické elektrárny nebo turbíny. Systém bude mít výkon jeden megawatt a elektrická energie, která v něm bude akumulovaná, bude využitelná při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. V provozu bude koncem roku 2017.

Úložiště se bude skládat z jednoho kontejneru s lithiovými bateriemi od nizozemské společnosti Alfen, významného dodavatele v oblasti energetických řešení. Akumulace energie v úložišti sníží zatížení přenosových soustav, eliminuje kritické stavy sítě a umožní efektivnější využití energie z nekonvenčních zdrojů. Systém bude ve větším množství akumulovat elektrickou energii, aby byla k dispozici ve chvíli, kdy je nedostatek energie v síti a je potřeba elektřinu uvolnit. Nebo také v případě, kdy je síť nestabilní či odolává obrovským výkyvům. V takových případech je akumulátor schopen spustit dodávku energie v řádu sekund.

Zařízení patří mezi první velkokapacitní skladovací bateriové systémy v Česku. Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ uvádí, že velkých bateriových úložišť energie se může v Česku do začátku roku 2019 začít stavět kolem dvaceti. Už v nejbližších měsících to bude čtyři až pět podobných projektů.

Aktuálně

Největší velkokapacitní úložiště energie bude na Prostějovsku

V roce 2018 chystáme spuštění největšího bateriového systému ve střední a východní Evropě. Baterie s kapacitou 10 MWh vyroste u obce Ochoz v Olomouckém kraji. Taková baterie např. dokáže během výpadku dodávek proudu zásobovat po dobu jedné hodiny 20 tisíc domácností. Baterie bude desetkrát větší (10 MWh), než systém, který slavnostně spouštíme 30. listopadu 2017 v Prakšicích na jižní Moravě (1 MWh).

Kontakty

Solar Global Storage, a.s.
Křižíkova 680/10b, Karlín,
186 00 Praha 8

IČ: 05890519

+420 543 524 500
+420 733 141 645
info@solarglobal.cz