Monitoring FVE

V rámci naší nabídky komplexních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren je garancí trvalých a maximálních výnosů neustálé sledování a vyhodnocování provozu FVE, které zajišťují dispečeři v dohledovém centru naší společnosti:
365 dní v roce | 7 dnů v týdnu | od 8:00 do 18:00 hod

Náš dohledový systém umožňuje monitorování a vyhodnocování stavu:

  • centrálních i decentrálních střídačů výrobců
  • technologických bloků (string, string boxů apod.)
  • pomocných technologií (DEON, UPS …),
  • meteorologické situace (sluneční záření, teplota, vlhkost),
  • ostatních technologií (elektroměry, telemetrie, PZTS, CCTV)
  • reportů

Na základě těchto informací naši dispečeři vyhodnocují určené odchylky a v těsné součinnosti se servisním oddělením zajišťují nezbytné servisní zásahy dle smluvních dohod s investorem. Pro vizualizaci aktuálního stavu sledovaných technologií z dohledového systému využíváme profesionální telestěnu sestavenou z 18 velkoplošných monitorů.

Zákaznický portál

V rámci neustálého zvyšování kvality služeb přináší společnost Solar Global Service a.s. svým zákazníků od prosince 2015 zdarma novou službu Zákaznický portál. Tato služba zákazníkům poskytuje:

  • on-line výrobu elektrárny
  • nepřetržitý přístup k provozním dokumentům (revize, servisní deníky, reporty)
  • stav elektrárny z lokální kamery
  • aktuální stav počasí z meteorologických stanic ČHMÚ

Výroba elektrárny je načítání z distribučních elektroměrů a prezentována formou grafů. Zákazníkům je tak poskytnuta možnost kontroly dat výroby od provozovatelů distribučních sítí.

Data výroby ze Zákaznického portálu je možné exportovat a to až za 14 měsíců zpětně. Aktuální výroba elektrárny je také graficky zobrazována na mapě a to včetně aktuálního stavu počasí v okolí elektrárny. U elektráren s centrálními střídači je navíc zobrazována výroba jednotlivých střídačů formou grafů z našeho interního SCADA systému.

Stav elektrárny je prezentován formou galerie obrazových záznamů z kamery. Záznamy jsou ukládány v pravidelných časových intervalech v průběhu dne a umožňují sledovat průběh lokálního počasí, stav travního porostu i panelů až 7 dnů zpětně. Zákaznický portál je přístupný přes webový prohlížeč počítačů i mobilních zařízení.

Kontakty

Solar Global Service, a.s.
Okružní 741,
686 05 Uherské Hradiště

IČ: 24784532
DIČ: CZ24784532

Ochrana osobních údajů (GDPR)

+420 533 433 999
info@sgservice.cz

Zdeněk Tříska
výkonný ředitel společnosti
+420 775 670 800
triska@sgservice.cz

Jana Tománková
asistentka výkonného ředitele
+420 601 344 278
tomankova@sgservice.cz

Roman Skalický
obchodně-technický manažer
+420 607 011 495
skalicky@sgservice.cz

Ing. Aleš Dobřecký
key account manager
+420 724 486 020
dobrecky@sgservice.cz

Dušan Karafiát
vedoucí dispečinku a IT
+420 725 311 349
karafiat@sgservice.cz

Marcel Malůšek
vedoucí servisu
+420 725 163 111
malusek@sgservice.cz