Bateriový systém pro nadbytečnou energii

Připravujeme ke zprovoznění zcela nové bateriové úložiště (BESS - battery energy storage systém) pro akumulaci přebytků energie z distribučních soustav a jakýchkoli zdrojů elektrické energie jako například fotovoltaické elektrárny nebo turbíny. Systém bude mít výkon jeden megawatt a elektrická energie, která v něm bude akumulovaná, bude využitelná při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. V provozu bude koncem roku 2017.

Úložiště se bude skládat z jednoho kontejneru s lithium-iontovými bateriemi od nizozemské společnosti Alfen, významného dodavatele v oblasti energetických řešení. Akumulace energie v úložišti sníží zatížení přenosových soustav, eliminuje kritické stavy sítě a umožní efektivnější využití energie z nekonvenčních zdrojů. Systém bude ve větším množství akumulovat elektrickou energii, aby k dispozici ve chvíli, kdy je nedostatek energie v síti a je potřeba elektřinu uvolnit. Nebo také v případě, kdy je síť nestabilní či odolává obrovským výkyvům. V takových případech je akumulátor schopen spustit dodávku energie v řádu sekund.

Zařízení patří mezi první velkokapacitní skladovací bateriové systémy v Česku. Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ uvádí, že velkých bateriových úložišť energie se může v Česku do začátku roku 2019 začít stavět kolem dvaceti. Už v nejbližších měsících se bude v Česku stavět čtyři až pět podobných projektů.

Inovace akumulace energie ve společnosti Solar Global Service a.s.
Společnost Solar Global Service a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_043/0007265 „Inovace akumulace energie ve společnosti Solar Global Service a.s.“.

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení inovativní technologie, kterou žadatel nedisponuje a která se v současnosti v ČR běžně neuplatňuje. Konkrétně se jedná o bateriový systém pro akumulaci elektrické energie. Pořízením a instalací bateriového systému se žadatel snaží o zcela nový a inovativní koncept hospodaření (potažmo obchodování) s elektrickou energií, který je dle dostupných informací unikátní nejen v České republice, ale minimálně také v rámci evropského prostoru.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Kontakty

Solar Global Service, a.s.
Okružní 741,
686 05 Uherské Hradiště

IČ: 24784532
DIČ: CZ24784532

Ochrana osobních údajů (GDPR)

+420 533 433 999
info@sgservice.cz

Zdeněk Tříska
výkonný ředitel společnosti
+420 775 670 800
triska@sgservice.cz

Jana Tománková
asistentka výkonného ředitele
+420 601 344 278
tomankova@sgservice.cz

Roman Skalický
obchodně-technický manažer
+420 607 011 495
skalicky@sgservice.cz

Ing. Aleš Dobřecký
key account manager
+420 724 486 020
dobrecky@sgservice.cz

Dušan Karafiát
vedoucí dispečinku a IT
+420 725 311 349
karafiat@sgservice.cz

Marcel Malůšek
vedoucí servisu
+420 725 163 111
malusek@sgservice.cz